Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨwiə̰ʔn˨˩tʂwiə̰ŋ˨˨tʂwiəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂwiən˨˨tʂwiə̰n˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

truyện

  1. Tác phẩm văn học kể chuyện ít nhiều hư cấu một cách có mạch lạcnghệ thuật.
    Truyện Lục Vân Tiên.
  2. Việc chép lại.
    Kinh truyện.

Tham khảo sửa