Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰew˧˧ zḛʔt˨˩tʰew˧˥ jḛt˨˨tʰew˧˧ jəːt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰew˧˥ ɟet˨˨tʰew˧˥ ɟḛt˨˨tʰew˧˥˧ ɟḛt˨˨

Định nghĩa sửa

thêu dệt

  1. Bịa đặt ra chuyện do một ác ý thúc đẩy.
    Gớm tay thêu dệt ra lòng trêu ngươi (Truyện Kiều)

Dịch sửa

Tham khảo sửa