Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xuk˧˥kʰṵk˩˧kʰuk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xuk˩˩xṵk˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

khúc

 1. Rau khúc (nói tắt).
 2. Phần có độ dài nhất định được tách ra hoặc coi như tách ra khỏi một vật để thành một đơn vị riêng.
  Khúc gỗ.
  Cá chặt khúc.
  Khúc đê mới đắp.
  Sông có khúc, người có lúc (tục ngữ).
  Đứt từng khúc ruột.
 3. Bài thơ, bài ca hay bài nhạc ngắn.
  Hát khúc khải hoàn.
  Khúc tình ca.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Tày sửa

Cách phát âm sửa

Danh từ sửa

khúc

 1. đoạn.
  khúc mạy phấy
  đoạn tre.
 2. nhịp.

Tham khảo sửa

 • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên