Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
 • IPA: /ˈmɑː.dᵊl/
  Hoa Kỳ

Danh từ

sửa

model /ˈmɑː.dᵊl/

 1. Kiểu, mẫu, mô hình.
  working model — mô hình máy chạy được
 2. (Nghĩa bóng) người làm gương, người gương mẫu.
  a model of industry — một người gương mẫu về đức tính cần cù
 3. (Thông tục) Người giống hệt; vật giống hệt.
  a perfect model of someone — người giống hệt ai
 4. Người làm kiểu, vật làm kiểu (để vẽ, nặn tượng).
 5. Người mẫu; người đàn bà mặc quần áo mẫu (cho khách xem); quần áo mặc làm mẫu.
 6. Vật mẫu.

Tính từ

sửa

model /ˈmɑː.dᵊl/

 1. Mẫu mực, gương mẫu.
  a model wife — người vợ mẫu mực

Động từ

sửa

model /ˈmɑː.dᵊl/

 1. Làm mẫu, nặn kiểu, vẽ kiểu, làm mô hình, đắp khuôn.
  to model a man's head in clay — làm mô hình đầu người bằng đất sét
 2. (+ after, on, upon) Làm theo, làm gương, bắt chước.
  to model oneself on someone — làm theo ai, theo gương ai, bắt chước ai
 3. Làm nghề mặc quần áo làm mẫu; mặc làm mẫu.

Chia động từ

sửa

Tham khảo

sửa