Tiếng AnhSửa đổi

Động từSửa đổi

models

  1. Động từ model chia ở ngôi thứ ba số ít.

Chia động từSửa đổi