Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̤ːn˨˩ ɓa̤ː˨˩ɗaːŋ˧˧ ɓaː˧˧ɗaːŋ˨˩ ɓaː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːn˧˧ ɓaː˧˧

Danh từ sửa

đàn bà

  1. Người phụ nữ đã trưởng thành hoặc lớn tuổi.
    Đàn bà con gái ở đây rất đông.

Đồng nghĩa sửa

Trái nghĩa sửa

Dịch sửa