Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ ɣɨəŋ˧˧laːm˧˧ ɣɨəŋ˧˥laːm˨˩ ɣɨəŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ ɣɨəŋ˧˥laːm˧˧ ɣɨəŋ˧˥˧

Động từ sửa

làm gương

  1. Nêu mẫu mực cho người khác theo.
    Thầy giáo làm gương cho học sinh.

Dịch sửa

Tham khảo sửa