Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ məʔəw˧˥laːm˧˧ məw˧˩˨laːm˨˩ məw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ mə̰w˩˧laːm˧˧ məw˧˩laːm˧˧ mə̰w˨˨

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

làm mẫu

  1. Làm để trưng bày hình dáng kiểu cách, chất lượng, tranh thủ sự đồng tình để sản xuất hàng loạt.
  2. Trưng bày để khách hàng biếthàng bán.

Tham khảo sửa