Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɨə̰j˧˩˧ʐɨəj˧˩˨ɹɨəj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹɨəj˧˩ɹɨə̰ʔj˧˩

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

rưởi

  1. Từ đặt sau một đơn vị hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu, hàng tỉ, để chỉ một nửa của mỗi số ấy.
    Một trăm rưởi.
    Một triệu rưởi.

Tham khảo sửa