Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo̰ʔt˨˩ mï̤ŋ˨˩mo̰k˨˨ mïn˧˧mok˨˩˨ mɨn˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mot˨˨ mïŋ˧˧mo̰t˨˨ mïŋ˧˧

Tính từ sửa

một mình

  1. Là từ chỉ ai đó không có ai hết, chỉ có một mình, cô đơn.

Dịch sửa