Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨaʔan˧˥ʨaŋ˧˩˨ʨaŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨa̰n˩˧ʨan˧˩ʨa̰n˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

chẵn

 1. Trọn, không lẻ.
  Chẵn chục.
  Chẵn trăm .
  Cơi trầu để đĩa bưng ra..
  Trầu chẵn cau lẻ thật là trầu cau. (ca dao)
 2. Số chia hết cho 2.
  Số chẵn.
  Chọn ngày chẵn mà đi.
  Chợ họp ngày chẵn.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa