Tiếng Việt

sửa

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lwə̰ʔn˨˩lwə̰ŋ˨˨lwəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lwən˨˨lwə̰n˨˨

Danh từ

sửa

luận

  1. Xem luận văn
    Làm luận.

Động từ

sửa

luận

  1. Tính suy ra.
    Anh thử luận xem việc này ra sao.

Tham khảo

sửa