Tiếng Việt sửa

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lwə̰ʔn˨˩lwə̰ŋ˨˨lwəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lwən˨˨lwə̰n˨˨

Danh từ sửa

luận

  1. Xem luận văn
    Làm luận.

Động từ sửa

luận

  1. Tính suy ra.
    Anh thử luận xem việc này ra sao.

Tham khảo sửa