Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zən˧˥ʐə̰ŋ˩˧ɹəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹən˩˩ɹə̰n˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

rấn

  1. Cố lên, gắng lên.
    Làm rấn cho xong trước thời hạn.

Dịch sửa

Tham khảo sửa