Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
lṵʔn˨˩lṵŋ˨˨luŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lun˨˨lṵn˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

lụn

  1. Ph.
  2. Cho đến hết, đến cuối cùng.
    Lụn đời khổ sở.
  3. Sắp hết.
    Khắc lụn canh tàn.
  4. Mòn dần đi.
    Dầu hao bấc lụn.

Tham khảo sửa