Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨiəm˧˥ʨiə̰m˩˧ʨiəm˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨiəm˩˩ʨiə̰m˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

chiếm

 1. Giữ lấy làm của mình.
  Địa chủ chiếm ruộng của nông dân
 2. Giữ chỗ; Giữ phần.
  Công nhân và nông dân chiếm tuyệt đại đa số trong nhân dân (Trường Chinh)
 3. Được vì đỗ, vì thắng.
  Chiếm bảng vàng.
  Chiếm giải thi đua.

Tham khảo sửa