Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔ̰ʔn˨˩ʨɔ̰ŋ˨˨ʨɔŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɔn˨˨ʨɔ̰n˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

chọn

  1. Xem xét, so sánh để lấy cái hợp yêu cầu trong nhiều cái cùng loại.
    Chọn nghề.
    Chọn giống.
    Chọn bạn mà chơi.

Tham khảo sửa