Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔ̰ʔn˨˩ʨɔ̰ŋ˨˨ʨɔŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɔn˨˨ʨɔ̰n˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

chọn

  1. Xem xét, so sánh để lấy cái hợp yêu cầu trong nhiều cái cùng loại.
    Chọn nghề.
    Chọn giống.
    Chọn bạn mà chơi.

Tham khảo

sửa