Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨɔ̰ʔn˨˩ʨɔ̰ŋ˨˨ʨɔŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨɔn˨˨ʨɔ̰n˨˨

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

chọn

  1. Xem xét, so sánh để lấy cái hợp yêu cầu trong nhiều cái cùng loại.
    Chọn nghề.
    Chọn giống.
    Chọn bạn mà chơi.

Tham khảo Sửa đổi