Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hoj˧˥ho̰j˩˧hoj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hoj˩˩ho̰j˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

hối

  1. (Ph.) . Nhanh cho kịp.
    Bước lên mua hối rồi về.

Động từ sửa

hối

  1. Cảm thấy tiếcbăn khoăn, day dứt vì đã trót làm điều lầm lỗi.
    Cân nhắc cho kĩ, kẻo lại hối không kịp.
  2. (Ph.) . Giục.
    Hối con đi mau cho kịp.

Dịch sửa

Tham khảo sửa