Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo̰ʔj˨˩mo̰j˨˨moj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
moj˨˨mo̰j˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

mội

  1. (Đph) .
  2. X. Mạch. ngh. 1.
    Đào giếng đúng mội.

Dịch sửa

Tham khảo sửa