Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mo̰ʔj˨˩mo̰j˨˨moj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
moj˨˨mo̰j˨˨

Phiên âm Hán–Việt Sửa đổi

Chữ Nôm Sửa đổi

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

mội

  1. (Đph) .
  2. X. Mạch. ngh. 1.
    Đào giếng đúng mội.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi