Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
wɛ̰ʔ˨˩wɛ̰˨˨˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
˨˨wɛ̰˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Phó từ sửa

ọe

  1. Phát ra tiếng từ trong cổ khi buồn nôn.
    Ốm nghén hay ọe.

Dịch sửa

Tham khảo sửa