Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xïk˧˥kʰḭ̈t˩˧kʰɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xïk˩˩xḭ̈k˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

khích

  1. Nói chạm đến lòng tự ái.
    Khích nhau.
    Nói khích nhau.

Tham khảo sửa