Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
hwḭ˧˩˧hwi˧˩˨hwi˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
hwi˧˩hwḭʔ˧˩

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

hủy

  1. Làm cho không còn tồn tại hoặc không còngiá trị nữa.

Dịch sửa

Tham khảo sửa