Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̰ʔn˨˩ʨə̰ŋ˨˨ʨəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨən˨˨ʨə̰n˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

chận

  1. (Ph.) Xem chặn

Dịch sửa

Tham khảo sửa