Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨə̰ʔn˨˩ʨə̰ŋ˨˨ʨəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʨən˨˨ʨə̰n˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

chận

  1. (Ph.) Xem chặn

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa