Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨəːn˧˥tʂə̰ːŋ˩˧tʂəːŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂəːn˩˩tʂə̰ːn˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

trớn

  1. Đà của một vật đang chuyển.
    Trớn tàu đang chạy.
    Vui quá trớn.
  2. Ph. Nói mắt giương to.
    Trớn mắt lên nhìn.

Tham khảo sửa