Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kəj˧˥kə̰j˩˧kəj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kəj˩˩kə̰j˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

cấy

 1. Cắm cây non xuống đất ở chỗ khác cho tiếp tục sinh trưởng.
  Cấy lúa.
  Cấy rau.
  cấy có trông, có trồng có ăn (tục ngữ).
 2. Trồng lúa, làm ruộng.
  Cấy rẽ ruộng địa chủ.
  Ruộng cấy hai vụ.
 3. (Chm.) . Nuôi vi sinh vật trong môi trường thích hợp để nghiên cứu.
  Cấy vi trùng lao.
 4. (Chm.) . Ghép tế bào vào cơ thể để phòng hoặc chữa bệnh.
  Cấy răng.
 5. (Chm.) . Nuôi thực vật trong ống nghiệm để tạo ra một cây mới.
  Phương pháp cấy mô.

Dịch sửa

Tham khảo sửa