Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zəwŋ˧˥ ɲaw˧˧jə̰wŋ˩˧ ɲaw˧˥jəwŋ˧˥ ɲaw˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟəwŋ˩˩ ɲaw˧˥ɟə̰wŋ˩˧ ɲaw˧˥˧

Tính từ

sửa

giống nhau

  1. Biểu thị hiện tượng, trạng thái, hoạt động, tính chất của trường hợp sắp nêu ra so với những trường hợp vừa được nói đến hay là so với trước kia tương tự nhau.
    Cậu và bố cậu nhìn giống nhau quá.

Dịch

sửa