Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰɨə̤ŋ˨˩ zṳŋ˨˩tʰɨəŋ˧˧ juŋ˧˧tʰɨəŋ˨˩ juŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰɨəŋ˧˧ ɟuŋ˧˧

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

thường dùng

  1. Cần đến hằng ngày, có công dụng hằng ngày.
    Từ điển là quyển sách thường dùng.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa