Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ziəʔən˧˥ zaː˧˧jiəŋ˧˩˨ ʐaː˧˥jiəŋ˨˩˦ ɹaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟiə̰n˩˧ ɹaː˧˥ɟiən˧˩ ɹaː˧˥ɟiə̰n˨˨ ɹaː˧˥˧

Tính từ Sửa đổi

diễn ra

  1. Chỉ những cái đó đang xảy ra.

Dịch Sửa đổi

Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)