Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ziəʔən˧˥ zaː˧˧jiəŋ˧˩˨ ʐaː˧˥jiəŋ˨˩˦ ɹaː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟiə̰n˩˧ ɹaː˧˥ɟiən˧˩ ɹaː˧˥ɟiə̰n˨˨ ɹaː˧˥˧

Tính từ

sửa

diễn ra

  1. Chỉ những cái đó đang xảy ra.

Dịch

sửa
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)