Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xaːk˧˥ tʰɨə̤ŋ˨˩kʰa̰ːk˩˧ tʰɨəŋ˧˧kʰaːk˧˥ tʰɨəŋ˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xaːk˩˩ tʰɨəŋ˧˧xa̰ːk˩˧ tʰɨəŋ˧˧

Danh từ sửa

khác thường

  1. Đặc biệt, không bình thường.
    Thông minh khác thường.

Dịch sửa

Tham khảo sửa