Tiếng MườngSửa đổi

Danh từSửa đổi

đác

  1. Nước, quốc gia.