Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗa̰ːʔk˨˩ɗa̰ːk˨˨ɗaːk˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗaːk˨˨ɗa̰ːk˨˨

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

đạc

  1. Đơn vị đo chiều dài thời xưa, bằng khoảng.
  2. Mét.
  3. (Id.) . Đoạn đường tương đối ngắn. Không xa lắm, chỉ cách nhau vài đường.

Động từ sửa

đạc

  1. (Id.) . Đo (ruộng đất).

Dịch sửa

Tham khảo sửa