Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
iəw˧˧ kə̤w˨˩iəw˧˥ kəw˧˧iəw˧˧ kəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
iəw˧˥ kəw˧˧iəw˧˥˧ kəw˧˧

Từ nguyên Sửa đổi

yêu: cầu xin; cầu: nài

Danh từ Sửa đổi

yêu cầu

  1. Sự đòi hỏi.
    Đối với tác phẩm phải là yêu cầu cao về tư tưởng, yêu cầu về nghệ thuật (Phạm Văn Đồng)
    Đáp ứng yêu cầu của tình hình mới (Phan Văn Khải)

Động từ Sửa đổi

yêu cầu

  1. Đòi người ta phải làm gì.
    Thực dân Pháp yêu cầu Mỹ giúp, nhưng lại sợ Mỹ gạt chúng đi (Hồ Chí Minh).

Tham khảo Sửa đổi