Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
iəw˧˧ kə̤w˨˩iəw˧˥ kəw˧˧iəw˧˧ kəw˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
iəw˧˥ kəw˧˧iəw˧˥˧ kəw˧˧

Từ nguyên sửa

yêu: cầu xin; cầu: nài

Danh từ sửa

yêu cầu

  1. Sự đòi hỏi.
    Đối với tác phẩm phải là yêu cầu cao về tư tưởng, yêu cầu về nghệ thuật (Phạm Văn Đồng)
    Đáp ứng yêu cầu của tình hình mới (Phan Văn Khải)

Động từ sửa

yêu cầu

  1. Đòi người ta phải làm gì.
    Quy định tại đây yêu cầu chúng ta phải giữ trật tự.

Tham khảo sửa