Tiếng Việt

sửa

Từ nguyên

sửa

Từ láy âm -ăn của may.

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
maj˧˧ man˧˥maj˧˥ ma̰ŋ˩˧maj˧˧ maŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
maj˧˥ man˩˩maj˧˥˧ ma̰n˩˧

Tính từ

sửa

may mắn

  1. Gặp dịp tốt.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa