Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəwŋ˧˧ ɓaːw˧˥tʰəwŋ˧˥ ɓa̰ːw˩˧tʰəwŋ˧˧ ɓaːw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəwŋ˧˥ ɓaːw˩˩tʰəwŋ˧˥˧ ɓa̰ːw˩˧

Động từ Sửa đổi

thông báo

  1. Nói cho mọi người biết, công bố cùng một lúc.
  2. Công bố những kết quả về nghiên cứu khoa học.
    Thông báo khảo cổ học.
    Thông báo triết học.

Tham khảo Sửa đổi