Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tʰəwŋ˧˧ ɓaːw˧˥tʰəwŋ˧˥ ɓa̰ːw˩˧tʰəwŋ˧˧ ɓaːw˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʰəwŋ˧˥ ɓaːw˩˩tʰəwŋ˧˥˧ ɓa̰ːw˩˧

Động từ

sửa

thông báo

  1. Nói cho mọi người biết, công bố cùng một lúc.
  2. Công bố những kết quả về nghiên cứu khoa học.
    Thông báo khảo cổ học.
    Thông báo triết học.

Tham khảo

sửa