Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗəːt˧˥ɗə̰ːk˩˧ɗəːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəːt˩˩ɗə̰ːt˩˧

Tục ngữSửa đổi

đớt

  1. Nói không tròn vành chữ.
  2. (lón) Người cẩu thả, làm việc cốt cho xong chứ không quan tâm hệ quả.
Mục từ này được viết dùng mẫu, và có thể còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)