Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɗəːt˧˥ɗə̰ːk˩˧ɗəːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɗəːt˩˩ɗə̰ːt˩˧

Tục ngữSửa đổi

đớt

  1. Nói không tròn vành chữ.
  2. (lón) Người cẩu thả, làm việc cốt cho xong chứ không quan tâm hệ quả.