Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲɔj˧˧ɲɔj˧˥ɲɔj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲɔj˧˥ɲɔj˧˥˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nhoi

  1. Cố gắng đưa mình lên cao.
    Nhoi lên mặt nước.

Tham khảo sửa