Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɔj˧˥ len˧˧nɔ̰j˩˧ len˧˥nɔj˧˥ ləːŋ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɔj˩˩ len˧˥nɔ̰j˩˧ len˧˥˧

Động từ Sửa đổi

nói lên

  1. Biểu lộ rõ rệt.
    Nói lên ý chí hòa bình.

Dịch Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi