Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zoʔoj˧˥joj˧˩˨joj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɟo̰j˩˧ɟoj˧˩ɟo̰j˨˨

Động từ sửa

dỗi

  1. Bày tỏ thái độ không bằng lòng (chỉ với người thân).

Đồng nghĩa sửa