Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣaːj˧˥ɣa̰ːj˩˧ɣaːj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣaːj˩˩ɣa̰ːj˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

gái

 1. (thường nói về người còn ít tuổi) Người thuộc nữ giới (nói khái quát).
  Không phân biệt già, trẻ, gái, trai.
  Người bạn gái.
  Bác gái.
  Họ nhà gái.
  Sinh được một gái. (khẩu ngữ)
 2. (thông tục, nghĩa xấu, hàm ý coi khinh) Người phụ nữ.
  gái.
  Gái nhảy.
  Gái già
  .

Từ dẫn xuất sửa

Các từ dẫn xuất

Dịch sửa

Xem thêm sửa

Từ đảo chữ sửa

Tham khảo sửa

 • Gái, Soha Tra Từ[1], Hà Nội: Công ty cổ phần Truyền thông Việt Nam
 • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)