Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwn˨˩ lə̰ːʔj˨˩kwŋ˧˧ lə̰ːj˨˨˨˩ ləːj˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwn˧˧ ləːj˨˨kwn˧˧ lə̰ːj˨˨

Danh từ

sửa

quyền lợi

  1. Lợi ích được hưởng, người khác không được xâm phạm đến.
    Bảo vệ quyền lợi của đoàn viên.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa