Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ʨajŋ˧˧ ʨəp˧˥tʂan˧˥ ʨə̰p˩˧tʂan˧˧ ʨəp˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tʂajŋ˧˥ ʨəp˩˩tʂajŋ˧˥˧ ʨə̰p˩˧

Tính từSửa đổi

tranh chấp

  1. Không đồng ý với nhau trong một cuộc thảo luận.
    Ý kiến tranh chấp.

Động từSửa đổi

tranh chấp

  1. Giành giật.
    Tranh chấp thị trường.

DịchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi