Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
vi˧˧ji˧˥ji˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
vi˧˥vi˧˥˧

Từ tương tự Sửa đổi

Tính từ Sửa đổi

vi

 1. Nhỏ, nhỏ bé.
  Vi khuẩn.
  Kính hiển vi.

Tiếng Anh Sửa đổi

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ riêng Sửa đổi

vi

 1. (Máy tính) Chương trình soạn thảo văn bản chính của Unix.

Tiếng Bồ Đào Nha Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

vi lối trình bày, quá khứ, ngôi thứ nhất

 1. Xem ver

Tiếng Catalan Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

vi

 1. Rượu vang; rượu.

Tiếng Đan Mạch Sửa đổi

Đại từ Sửa đổi

vi

 1. Chúng tôi; chúng ta.

Tiếng Mao Nam Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

vi

 1. lửa.

Tiếng Lojban Sửa đổi

cmavo Sửa đổi

vi

 1. Đây.

Từ liên hệ Sửa đổi

Quốc tế ngữ Sửa đổi

Đại từ Sửa đổi

vi số ít hay số nhiều, ngôi thứ hai (nghiệp cách vin)

 1. Anh, chị, ông, , ngài, ngươi, mày; các anh, các chị, các ông, các bà, các ngài, các người, chúng mày.

Từ liên hệ Sửa đổi

Tiếng Rumani Sửa đổi

Đại từ Sửa đổi

vi vị cách

 1. Cho anh, cho chị, cho ông, cho , cho ngài, cho ngươi, cho mày.

Ghi chú sử dụng Sửa đổi

Từ này được sử dụng khi (từ vị cách) được kết hợp với các từ nghiệp cách này:

 • îl, nghiệp cách của el, viết gọn thành vi-l
 • îi, nghiệp cách của ei, viết gọn thành vi-i
 • le, nghiệp cách của ele
 • se, nghiệp cách phản thân của các đại từ ngôi thứ ba

Từ liên hệ Sửa đổi

Tiếng Serbia-Croatia Sửa đổi

Đại từ Sửa đổi

vi số nhiều, chủ cách

 1. Các anh, các chị, các ông, các , các ngài, các người, chúng mày.

Tiếng Tây Ban Nha Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

Động từ Sửa đổi

vi lối trình bày, quá khứ, ngôi thứ nhất

 1. Xem ver

Tiếng Thụy Điển Sửa đổi

Đại từ Sửa đổi

vi chủ cách, ngôi thứ nhất số nhiều

 1. Chúng tôi; chúng ta.

Tiếng Ý Sửa đổi

Đại từ nhân xưng Sửa đổi

vi số nhiều, ngôi thứ hai

 1. Các anh, các chị, các ông, các , các ngài, các người, chúng mày.
  (noi) vi amiamo – chúng tôi thương các bạn

Đại từ phản thân Sửa đổi

vi số nhiều, ngôi thứ hai

 1. Tự các anh, tự các chị, chính các anh, chính mày, tự mày, tự mình.
  (voi) vi ricordate

Từ liên hệ Sửa đổi