Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
swa̰ːʔn˨˩ tʰa̰ːw˧˩˧ʂwa̰ːŋ˨˨ tʰaːw˧˩˨ʂwaːŋ˨˩˨ tʰaːw˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂwan˨˨ tʰaːw˧˩ʂwa̰n˨˨ tʰaːw˧˩ʂwa̰n˨˨ tʰa̰ːʔw˧˩

Từ nguyên sửa

Soạn: sắp đặt; thảo: viết sơ lược

Động từ sửa

soạn thảo

  1. Viết ra một văn kiện.
    Soạn thảo một bộ luật để trình.
    Quốc hội.

Tham khảo sửa