Tiếng Pháp sửa

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
vin
/vɛ̃/
vins
/vɛ̃/

vin

 1. Rượu vang, rượu nho.
  Vin doux/gazéifié — rượu vang dịu/có ga
  Vin sec — rượu vang khô, rượu vang không pha
  Vin mousseux — rượu vang bọt
 2. Rượu.
  Vin de fruits — rượu quả
  Vin de quinquina — rượu canh ki na
 3. Sự say rượu.
  Avoir le vin triste — say rượu ỉu xìu
  à bon vin, point d’enseigne — hữu xạ tự nhiên hương
  chaque vin a sa lie — việc gì cũng có mặt trái
  entre deux vins — xem entre
  mettre de l’eau dans son vin — xem eau
  pointe de vin — sự chếch choáng say
  porter mal son vin — uống rượu làm càn+ không uống rượu được
  quand le vin est tiré, il faut le boire — đã trót phải trét
  vin à faire danser les chèvres — xem chèvre
  vin d’honneur — tiệc rượu mừng

Từ đồng âm sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Na Uy sửa

Danh từ sửa

  Xác định Bất định
Số ít vin vinen
Số nhiều viner vinene

vin

 1. Rượu vang, rượu chát.
  tørre/søte/lette/svake/sterke viner
  å legge vin — Cất rượu, nấu rượu.
  piker, vin og sang — Việc ăn nhậu, ăn chơi.

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa