Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̤ːm˨˩ tʰuək˧˥laːm˧˧ tʰuək˩˧laːm˨˩ tʰuək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
laːm˧˧ tʰuək˩˩laːm˧˧ tʰuək˩˧

Động từ sửa

làm thuốc

  1. Làm nghề chữa bệnh.
    Làm thuốc phải tận tình với con bệnh.

Tham khảo sửa