Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwɛt˧˥kʰwɛ̰k˩˧kʰwɛk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwɛt˩˩xwɛ̰t˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Động từ sửa

khoét

  1. Đào thành lỗ sâu.
    Khoét hầm để tránh máy bay.
  2. Ăn tiền hối lộ.
    Mấy kẻ quan tham cùng lại nhũng ăn tiền hối lộ khoét dân chúng (Tú Mỡ)

Tham khảo sửa