Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zɔʔɔ˧˥ zḛʔt˨˩ʐɔ˧˩˨ ʐḛt˨˨ɹɔ˨˩˦ ɹəːt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹɔ̰˩˧ ɹet˨˨ɹɔ˧˩ ɹḛt˨˨ɹɔ̰˨˨ ɹḛt˨˨

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

  1. Như rõ ràng
    Chứng cớ rõ rệt.

Dịch sửa

Tham khảo sửa