Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
xwiət˧˥kʰwiə̰k˩˧kʰwiək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
xwiət˩˩xwiə̰t˩˧

Phiên âm Hán–Việt sửa

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Danh từ sửa

khuyết

 1. Cái vòng nhỏ hay cái lỗquần áo để cài khuy.
  Cái khuyết nhỏ quá không cài khuy được.
 2. Khuyết điểm nói tắt.
  Trình bày cả ưu và khuyết.

Tính từ sửa

khuyết

 1. Thiếu, không đầy đủ.
  Buổi họp khuyết ba người.
 2. Nói mặt trăng thượng huyềnhạ huyềnphần lớn bị che lấp.
  Ông trăng khuyết, ông trăng lại tròn. (ca dao)
  Trăng thường tròn, khuyết, nước hằng đầy, vơi (BNT
  Nếu bạn biết tên đầy đủ của BNT, thêm nó vào danh sách này.
  )

Dịch sửa

Tham khảo sửa