Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
tiəŋ˧˥ i˧˧ ɗit˧˥tiə̰ŋ˩˧ i˧˥ ɗḭt˩˧tiəŋ˧˥ i˧˧ ɗɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
tiəŋ˩˩ i˧˥ ɗit˩˩tiə̰ŋ˩˧ i˧˥˧ ɗḭt˩˧

Từ nguyên Sửa đổi

Từ:

Cùng gốc với tiếng Đức jüdisch.

Danh từ riêng Sửa đổi

tiếng Yiddish, yi (ISO 639-1), yid (ISO 639-2)

  1. Ngôn ngữ bắt nguồn từ tiếng Đức chuẩn của miền trung, và viết bằng chữ Do Thái, dùng chính với người Do Thái sinh trưởngĐức.

Đồng nghĩa Sửa đổi

Dịch Sửa đổi