Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̰ʔjŋ˨˩la̰n˨˨lan˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lajŋ˨˨la̰jŋ˨˨

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ sửa

lạnh: có ít nhiệt độ

Trái nghĩa sửa

nóng

Đồng nghĩa sửa

mát

Từ dẫn xuất sửa

lạnh lùng, lạnh nhạt, máy lạnh

Dịch sửaTham khảo sửa

  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)