Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
la̰ʔjŋ˨˩la̰n˨˨lan˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
lajŋ˨˨la̰jŋ˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Tính từ

sửa
lạnh: có ít nhiệt độ

Trái nghĩa

sửa

nóng

Đồng nghĩa

sửa

mát

Từ dẫn xuất

sửa

lạnh lùng, lạnh nhạt, máy lạnh

Dịch

sửaTham khảo

sửa
  • Thông tin chữ Hán và chữ Nôm dựa theo cơ sở dữ liệu của phần mềm WinVNKey, đóng góp bởi học giả Lê Sơn Thanh; đã được các tác giả đồng ý đưa vào đây. (chi tiết)