Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɣəː˧˧ɣəː˧˥ɣəː˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɣəː˧˥ɣəː˧˥˧

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

  1. Gây giống dây khoai lang hoặc rau.

Dịch sửa

Tham khảo sửa